Jeoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren çalışma grupları:

1. Tektonik çalışma grubu, Prof.Dr. Aral Okay: https://calismagruplari.itu.edu.tr/maden-fakültesi/tektonik

2. İleri Kara ve Deniz Jeolojisi - Jeofiziği - Aktif Fay Araştırmaları Grubu: https://calismagruplari.itu.edu.tr/maden-fak%C3%BCltesi/ileri-kara-ve-deniz-jeolojisi--jeofizi%C4%9Fi-aktif-fay-ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1-grubu

3. Maden Yatakları Çalışma Grubu: https://calismagruplari.itu.edu.tr/maden-fakültesi/maden-yatakları-çalışma-grubu

4. Uygulamalı Jeokimya Çalışma Grubu, Prof.Dr. Yüksel Örgün: https://calismagruplari.itu.edu.tr/maden-fakültesi/uygulamalı-jeokimya-çalışma-grubu