Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerine ilişkin çalışma saatleri dışında fakülteye giriş izin formu ekte verilmiştir.