1. İDARİ

1.1 BÖLÜM HURDAYA AYIRMA KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Erkan BOZKURTOĞLU

Müh. Dr. Orhan YAVUZ

 

1.2 BÖLÜM HARİTA SORUMLUSU

Arş. Gör. Dr. Gökhan ŞANS

Arş. Gör. Oral SARIKAYA

 

1.3 BÖLÜM MUTEMETİ

Müh. Dr. Orhan YAVUZ


1.4 BÖLÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  SORUMLULARI

Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÜLMEZ YILDIRIM

 

1.5 BÖLÜM WEB SAYFASI SORUMLUSU

Arş. Gör. Hatice Nur BAYRAM

Arş. Gör. Işıl Nur GÜRASLAN

1.6 BÖLÜM SEÇİM KURULU ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÜLMEZ YILDIRIM (Temsilci)

Arş. Gör. Nurdan ÇAKIR

Arş. Gör. İnal DEMİRKAYA

 

1.7 BÖLÜM İTÜ KÜTÜPHANELERİ YAYIN ÜYELERİ

Arş. Gör. Oral SARIKAYA

Arş. Gör. Mehmet KORKUT

 

1.8a BÖLÜM KALİTE KOMİSYON  ÜYESİ              1.8b BÖLÜM LABOR.KALİTE  TEMSİL.

Prof. Dr. Şenel ÖZDAMAR                                               Prof. Dr. Gürsel SUNAL

Prof. Dr. Gürsel SUNAL                                                  Prof. Dr. Yüksel ÖRGÜN

Doç. Dr. Ömer ÜNDÜL                                                   Öğr. Gör. Beril TANÇ KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Bala EKİNCİ ŞANS                                   Dr.Öğr.Üyesi.Mustafa KAYA

Araş. Gör. Merve SÜTÇÜ

 

1.9 BÖLÜM AKADEMİK TEŞVİK İNCELEME HEYETİ ÜYELERİ (Dekanlık)

Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ (Başkan)

Prof. Dr. Mustafa KUMRAL

Prof. Dr. Mehmet KESKİN

Prof. Dr. Gürsel SUNAL

Doç. Dr. Ömer ÜNDÜL

 

1.10 BÖLÜM KANTİN DENETLEME KOMİSYON ÜYESİ

Prof.Dr. Zekiye KARACIK

 

1.11 BÖLÜM BURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Zekiye KARACIK  (Sorumlu)

 

1.12 BÖLÜM ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMSİLCİSİ

Arş. Gör. Dilek KARAPINAR

1.13a BÖLÜM TANITIM KOMİSYONU         1.13b FAKÜLTE TANITIM KOMİSYONU  ÜYESİ

Prof. Dr. Şenel ÖZDAMAR (Koordinatör)                  Prof. Dr. Şenel ÖZDAMAR

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKOĞLU

Dr. Öğr. Gör. Ş. Özge GÖĞÜŞ

Dr. Öğr. Gör. Alp ÜNAL

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KAYA

Arş. Gör. Dr. Nurettin YAKUPOĞLU

Arş. Gör. Mehmet KORKUT

Arş. Gör. Işıl N. GÜRASLAN

Arş. Gör. Ali Tuğcan ÜNLÜER

 

1.14 BÖLÜM ATIK SORUMLUSU

Prof. Dr. Nurgül ÇELİK BALCI (Başkan)

Dr. Öğr.Üyesi Demet KIRAN YILDIRIM

Arş. Gör. Dr. Gökhan ŞANS

 

1.15. BÖLÜM MÜZE KOMİSYONU

Prof. Dr. Fahri ESENLİ (Koridor Müze Sorumlusu)

Dr. Öğr. Üyesi Bala EKİNCİ ŞANS

Müh. Dr. Serkan ANGI

Müh. Dr. Orhan YAVUZ

Müh. Dr. Vildan ESENLİ

 

Doç. Dr. Cengiz ZABCI (İhsan Ketin Doğa Tarihi Müze Sorumlusu)

Arş. Gör. Dr. Nurettin YAKUPOĞLU

 

1.16. BÖLÜM AFET, ACİL DURUM SORUMLUSU

Prof. Dr. Nilgün OKAY

 

1.17. BÖLÜM PANO SORUMLUSU

Arş. Gör. Oral SARIKAYA

Arş. Gör. Tunahan ARIK

 

1.18. BÖLÜM İDARİ İŞLER ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ

Araş.Gör.Dr.Ufuk TARI

 

1.19. BÖLÜM/PROGRAM EELISA KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gülsen UÇARKUŞ

Arş. Gör. Tunahan ARIK

 

 

2. EĞİTİM

2.1  BÖLÜM ABET

Dr. Öğr. Gör. Alp ÜNAL (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Aydın SHATERPOUR

Arş. Gör. Dr. Ümmühan SANCAR

Arş. Gör. Dr. Nurettin YAKUPOĞLU

Arş. Gör. Yağmur GÜNEŞ DEVELİOĞLU

Arş. Gör. Işıl Nur GÜRASLAN

Arş. Gör. Dilek KARAPINAR

 

2.2. KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Şenel ÖZDAMAR

Doç. Dr. Ömer ÜNDÜL

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DÖNER

Dr. Öğr. Gör. Alp ÜNAL

2.3 BÖLÜM EĞİTİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ

Prof. Dr. Remzi  KARAGÜZEL

Doç. Dr. Cengiz ZABCI

Doç. Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU

Prof. Dr. Ziyadin ÇAKIR

Prof. Dr. Fahri ESENLİ

Prof. Dr. Ş. Can GENÇ

 

2.4 BÖLÜM  ERASMUS SORUMLUSU

Prof. Dr. Nurgül ÇELİK BALCI  (Sorumlu)

Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ

 Öğr.Grv.  Dr. Ş.Özge GÖĞÜŞ

 

2.5 BÖLÜM STAJ SORUMLUSU

Dr. Öğr. Üyesi Bala EKİNCİ ŞANS (sorumlu)

Dr. Öğr. Gör. Alp ÜNAL

Arş. Gör. N. Merve SÜTÇÜ

 

2.6 BÖLÜM İNTİBAK SORUMLUSU

Dr. Öğr. Üyesi Bala EKİNCİ ŞANS

 

2.7 BÖLÜM ÇAP-YANDAL SORUMLUSU

Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÜLMEZ YILDIRIM (Sorumlu)

Arş. Gör. İnal DEMİRKAYA

Arş. Gör. Murat ŞAHİN

 

2.8 BÖLÜM LİSANS BİTİRME TEZLERİ KONTROL KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Döner (sorumlu)

Öğr. Gör. Dr. Şaziye Özge Dinç Göğüş

Müh. Dr. Orhan Yavuz

Müh. Dr. Osman Serkan Angı

 

2.9 BÖLÜM LEE Y.LİSANS- DOKTORA ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

Arş. Gör. Hatice Nur BAYRAM

 

2.10  BÖLÜM JEOLOJİ KULÜBÜ SORUMLUSU

Dr. Öğretim Üyesi  Gülsen UÇARKUŞ

Arş.Gör. Yağmur GÜNEŞ DEVELİOĞLU  (Yardımcı)

 

2.11 BÖLÜM  LEE  PROGRAM   KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DÖNER (sorumlu)

Dr. Öğr. Gör. Alp ÜNAL

 

2.12  BÖLÜM  LEE PROGRAM  YÜRÜTME   KURULU  ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DÖNER (Program Koordinatörü)

Prof. Dr. Fahri ESENLİ

Prof. Dr. H. Serdar AKYÜZ

Prof. Dr. Ş. Can GENÇ

Prof. Dr. İrfan YOLCUBAL

 

2.13 BÖLÜM  FBE  DOKTORA  YETERLİLİK  KOMİTESİ   ÜYELERİ

Prof. Dr. Zekiye KARACIK

Prof. Dr. Mehmet KESKİN

Prof. Dr. Nurgül ÇELİK BALCI

Prof. Dr. Cenk YALTIRAK

Doç. Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU

 

2.14 BÖLÜM MASTERBEE PROGRAMI KOMİSYON ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DÖNER (Program Koordinatörü)

Prof. Dr. Şenel ÖZDAMAR

Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ

Prof. Dr. Gürsel SUNAL

Doç. Dr. Ömer ÜNDÜL

 

2.15 YÜKSEK LİSANS TEZ KONTROL SORUMLULARI

Arş. Gör.Ali Tuğcan ÜNLÜER

Arş. Gör.Hüseyin KOCATÜRK

3. ARAŞTIRMA

3.1 BİRİM PERFORMANS SORUMLULARI

Dr. Öğr. Gör. Alp ÜNAL (Koordinatör)

Prof. Dr. Şafak ALTUNKAYNAK

Prof. Dr. K. Kadir ERİŞ

Prof. Dr. İrfan YOLCUBAL

Doç. Dr. Muhittin KARAMAN

 

3.2  ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gülsen UÇARKUŞ (Sorumlu)

Prof. Dr. Fuat YAVUZ

Doç. Dr. Amr ABDELNASSER

Dr. Öğr. Üyesi Fatma SHAKER

Arş. Gör. Hüseyin KOCATÜRK

 

3.3 BÖLÜM STRATEJİ VE PLANLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Şenel ÖZDAMAR (Başkan)

Prof. Dr. Ş. Can GENÇ

Prof. Dr. Fahri ESENLİ

Doç. Dr. Muhittin KARAMAN

Doç. Dr. Cengiz ZABCI

Dr. Öğr. Üyesi Erkan BOZKURTOĞLU

3.4 BÖLÜM PROJE AR-GE İNCELEME SORUMLUSU

Prof.Dr. Şenel ÖZDAMAR

Doç. Dr. Ömer ÜNDÜL

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DÖNER

Dr. Öğr. Gör. Alp ÜNAL

 

3.5 BÖLÜM İNCE KESİT LAB. SORUMLUSU

Prof. Dr. Şenel ÖZDAMAR

3.6 BÖLÜM MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

Prof. Dr. Fikret SUNER

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan DEVELİ

 

3.7 BÖLÜM LOJMAN KOMİSYONU ÜYESİ

Arş. Gör. Dr. Ufuk TARI

 

3.8. BÖLÜM RİSK KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan DEVELİ