BaşlıkYazar
Enstitü
Danışman
Yıl 
Mut Havzasında alt Miyosen yaşlı kırıntılı kayaçların sedimantolojisi K. Kadir Eriş Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Remzi Akkök2000 
Kırklareli-Pınarhisar dolayının malzeme jeolojisi ve kireçtaşlarının tarihi eserlerde kullanılabilirliğinin araştırılması Cemal Reşit Pehlivanoğlu Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Erdoğan Yüzer 2000 
Büyükkılıçlı (Silivri) Bentonitinin döküm ve sondaj sanayi yönünden özelliklerinin incelenmesiYasemin Yenipazar Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kumral 2000 
İstanbul yerleşim alanı içerisindeki Kuvaterner çökellerin sıvılaşma potansiyeliFeyzi Polat Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Mahmutoğlu 2002 
Kromit cevheri ve yan kayaçlarının kazısında roadheaderlerin kullanabilirliğinin etüdü ve performans tarihi Bülent Koçak Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans)  2002 
Marmara Adası antik mermer ocakları ve Marmara Adası mermerlerinin güncel değerlendirilmesi Tolga Konukcu Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Erdoğan Yüzer 2002 
Şile-Sülüklü bölgesindeki volkanitlerin alterasyonu, endüstriyel killerin mineralojisi ve jeokimyası Mert Canberk Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Ö. Işık Ece, Prof.Dr. Ş. Can Genç 2002 
Gümüşova (Düzce) - Gerede (Bolu) arası akarsu vadisinin mühendislik jeolojisi ve depremsellik açısından incelenmesi T. Serkan Aksu Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Mahir Vardar 2002 
Bursa çevreyolu yüksek kazı şevlerinin duraylılığının mühendislik jeolojisi ve jeomekanik açıdan araştırılmasıUğur Cantimur Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Mahir Vardar 2003 
Çatalca (İstanbul) Muratbey köyü karstik kaynaklarının hidrojeolojik incelemesiHakan Duman Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. H. Tolga Yalçın 2003 
Şarkikaraağaç - Isparta ve çevresindeki barit cevherleşmelerinin incelenmesi Demet Kıran Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Fikret Suner 2004 
Çatalca (İstanbul) - Muratbey köyü karstik kaynaklarının hidrojeolojik incelemesi Hakan Duman Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Doç.Dr. H. Tolga Yalçın 2004 
Biga yarımadası (Çan-Yenice-Gönen) çevresi kömür oluşumlarıMehmet Maral Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Fikret Suner 2004 
Salda gölü güncel magnezyum çökellerinin kristalizasyonu ve SI (Saturation Index) özellikleriBurak Sezer Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Fikret Suner 2004 
Rize-Pazar tüneli güzergahının mühendislik jeolojisi etüdü Murat Canpolat Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Mahir Vardar 2004 
The geology and the genesis of Yalvaç-Isparta sedimantary magnesite depositsGökhan Özden Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans)  2004 
Kirazlı (Çanakkale) bölgesinin volkanik kayalarının petrografik-petrolojik incelemesi ve çıkış merkezleri ile yapısal unsurların araştırılması Mustafa Yılmaz Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Bektaş Uz 2004 
Çanakkale-Tuzla yöresi ayrışma ve alterasyon olaylarıAykan Kepekli Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans)  2004 
İstanbul metrosu Yenikapı-Unkapanı arasının mühendislik jeolojisiErhan Usta Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Mahmutoğlu 2004 
Şarkiağaç-Isparta ve çevresindeki barit cevherleşmesinin incelenmesiDemet Kıran Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Yılmaz Mahmutoğlu 2004 
İstanbul metrosu Yenikapı-Unkapanı arasının mühendislik jeolojisi Erhan Usta Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Mahmutoğlu 2005 
Jeolojik faktörlerin kentsel planlamaya etkisi: Yalova Termal yerleşkesi örneğiBahar Deren Göçmez Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. Nevin Çekirge 2005 
Büyükçekmece-Marmara Ereğlisi arası kıyı ve deniz çökellerinin jeomekanik davranışları ile deniziçi heyelanlarının araştırılmasıCan Terzioğlu Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Mahir Vardar 2005 
Bayramdere (lapseki-Çanakkale) Barajı gövde dolgu gereçleri jeoloji araştırmasıKenan Mit Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans)Prof.Dr. Mustafa Erdoğan 2005 
Hıdırlar Ilıcası (Çanakkale-Yenice) dolayının termal hidrojeolojisiAydın Bakır Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans)Prof.Dr. Erdoğan Yüzer 2005 
Karadeniz sahilyolu projesi Hapan Tünel Güzergahı'nın mühendislik jeolojisi ve jeomekanik değerlendirmesiGökhan Şans Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans)Prof.Dr. Mahir Vardar 2005 
Topuk Köyü ve civarındaki (Orhaneli, Bursa) dünitlerinin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ve olivin açısından endüstriyel kullanımının değerlendirilmesiElif Çevik Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Doç.Dr. Yüksel Örgün 2006 
KKTC Yeşilköy havzasının hidrojeolojik modellemesi Rifat Kulak Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. H. Tolga Yalçın 2006 
Armutlu yarımadası, fıstıklı granitinin petrografik ve petrolojik incelemesi  Ömer Faruk Dereköy Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Ş. Can Gen., Prof.Dr. Aral İ. Okay2006 
Dikmen Köyü (Hendek-Adapazarı) çevresi olası polimetalik cevherleşmesi ve ayrışım zonu çevresel etkileriZeynep Aktuna Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Fikret Suner 2006 
Biga yarımadası sülfür mineraloziasyonlarına bağlı kıymetli metallerin incelenmesiDidem Maral Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Atasever Gedikoğlu 2006 
Lalapaşa (Edirne) bentonitlerinin malzeme özelliklerinin incelenmesi ve rutubet kontrolünde kullanılabilirliğinin araştırılması Figen Orhun Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Mustafa Erdoğan 2006 
Eskişehir Sivrihisar civarındaki opal oluşumlarının jeolojik, jeokimyasal ve geomolojik incelenmesiEsin Akbulut Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. M. Sezai Kırıkoğlu 2006 
Osmancık (Çorum) kuzeydoğusunda yer alan volkanikler epitermal cevherleşme potansiyeli ve mavi kalsedon oluşumuMehmet ZenginFen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans)Prof.Dr. M. Sezai Kırıkoğlu2006 
Afyon ili Ömer-Gecek jeotermal sahasının enerji kullanım davranışının incelenmesi Ömer Yetemen Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans)Yrd.Doç.Dr. H. Tolga Yalçın 2007 
Kağıthane Piyalepaşa tünelleri mühendislik jeolojisi Saffet Deniz Karagöz Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. E. Vural Yavuz 2007 
Aksaray Yaylak granitinin kaplama taşı yönünden özelliklerinin anlaşılmasıO. Serkan AngıFen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Mustafa Erdoğan 2007 
İstanbul kuzeydoğusu (Şile-Ağva arası) volkaniklerinde zeolit oluşumuFeyza Ketenci Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Fahri Esenli 2007 
Bakırköy havzasının bilgisayar ortamında modellenmesiSeçil Tufan Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. H. Tolga Yalçın 2007 
Ağaçlı-Bolluca (İstanbul) yöresi seramik killerinin malzeme özelliklerinin araştırılması Çiğdem Koroğlu Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Mustafa Erdoğan 2007 
Nusratlı-Yağcı-Tekirdağ arasındaki bölgenin hidrojeolojisiÜnsal IşıkFen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. H. Tolga Yalçın 2007 
Melen projesi boğaz geçişinin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak jeolojik modellemesiÖzgür Özkan Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. E. Vural Yavuz 2007 
Burdur-Yeşilova-Tefenni kromitlerinin ağır metal ve platin grubu elementlerinin araştırılmasıCihangir Akşit Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kumral 2007 
Marmara Denizi orta çukurluktaki sismotürbiditlerin özellikleri Deniz DikçeFen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. M. Namık Çağatay 2008 
Yeniköy Ağaçlı civarındaki maden ocaklarının rehabilitasyonu Ayda Turnacıgil Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Mahir Vardar 2008 
İstanbul Fatih ilçesi zemin özelliklerinin incelenmesi Mehmet Şahin Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. H. Serdar Akyüz 2008 
İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Yeniköy maden sahası terk edilen sahaların yerleşim amaçlı kullanılabilirliğinin mühendislik jeolojisi açısından değerlendirilmesiCahit Dizman Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. E. Vural Yavuz 2008 
Elmalı havzası güney kesiminin yüzey ve yeraltı su kirliliği açısından incelenmesi Duygu Var Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. H. Tolga Yalçın 2008 
Elmalı havzası kuzey kesiminin yüzey ve yeraltı su kirliliği açısından incelenmesi Cemile Kaya Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. H. Tolga Yalçın 2008 
Okçular (Bigadiç-Balıkesir) perlit yatakları ve perlitin cam endüstrisinde kullanımıSerpil Gül Yılmaz Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. M. Sezai Kırıkoğlu 2008 
İstanbul metrosu Otogar-Kirazlı arasının mühendislik jeolojisi ve tünel kazılarına bağlı oluşan deformasyonların incelenmesi Gülşen Güven Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Mahmutoğlu 2009 
Hidrojeolojik verilerin CBS ile iredelenmesi Edremit Ovası örneği Burak Gürsoy Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Doç.Dr. Tolga Yalçın 2009 
Düvertepe-Şapçı (Sındırgı-Balıkesir) bölgeleri kaolen (+/- alunit) oluşumlarının jeolojik, mineraolojik ve jeokimyasal incelenmesiBala Ekinci Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Ö. Işık Ece 2009 
Küçükdoğanca (Keşan, Edirne) bölgesi ve civarındaki kömür yataklarının yüzey ve yeraltı sularına etkisiCemile Erarslan Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Yüksel Örgün 2010 
Ayvalı Barajı eksen yeri (Erzurum, Oltu) ve dolayının mühendislik jeolojisi, Oltuçayı volkanitlerinin jeoteknik açıdan değerlendirimesi Altay Ertin Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Prof.Dr. Mahir Vardar 2010