Şenel Özdamar
Bölüm BaşkanıProf.Dr. Şenel ÖZDAMAR
E-Postaozdamarse@itu.edu.tr
Telefon:+90 212 285 6309
Oda: C412
Websitesi:https://akademi.itu.edu.tr/ozdamarse/
Araştırma Konuları: Jeoloji Mühendisliği,Mineraloji-Petrografi, Mühendislik ve Teknoloji
 Eğitim
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi,Jeoloji Müh.,1993
Yüksek Lisansİstanbul Teknik Üniversitesi,Jeoloji Müh., 1998
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi,Jeoloji Müh., 2009

 

Şenel Özdamar
Bölüm Başkan YardımcısıDoç. Dr. Ömer ÜNDÜL
E-Postaundul@itu.edu.tr
Telefon:+90 0212 285 6218 Dahili: 6218
Oda: E 404
Websitesi:https://akademi.itu.edu.tr/undul/
Eğitim Sorumlusu 
Araştırma Konuları: Uygulamalı Jeoloji,Mühendislik Jeolojisi (Temel, Deprem, Baraj, Gölet)
 Eğitim
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi,Jeoloji Müh.,1998
Yüksek Lisansİstanbul Teknik Üniversitesi,Jeoloji Müh., 2001
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi,Jeoloji Müh., 2007


zeynepdoner

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep DÖNER
E-Postadonerz@itu.edu.tr
Telefon: 
Oda: C 409
Websitesi:https://akademi.itu.edu.tr/donerz/ 
İdari Sorumlu 
Araştırma Konuları: Jeoloji Mühendisliği, Maden Yatakları-Jeokimya, Enerji Kaynakları, Jeokimya (Organik ve İnorganik) ,Maden Yatakları
 Eğitim
Lisans Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2008
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2012
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2021


1577542925096

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Gör. Alp ÜNAL
E-Postaalp.unal@itu.edu.tr
Telefon:
Oda:A 305A
Websitesi:https://akademi.itu.edu.tr/unalal/
Araştırma-Geliştirme Sorumlusu 
Araştırma Konuları:Jeoloji Mühendisliği, Mineraloji-Petrografi, Jeokronoloji, Petrografi ve Petroloji, Petrojenez
 Eğitim
Lisansİstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2011
Yüksek Lisansİstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2013
Doktoraİstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2019