Emin Çiftçi
Bölüm BaşkanıProf.Dr. Emin ÇİFTÇİ
E-Postaeciftci@itu.edu.tr
Telefon:+90 212 285 6256
Oda: A306
Websitesi:http://akademi.itu.edu.tr/eciftci/
Araştırma Konuları: Maden Yatakları, Jeokimya, Cevher mikroskobisi, Hidrotermal sistemler, Doğal Ham-madde karakterizasyonu
 Eğitim
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1991
Yüksek LisansKardeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1993
Yüksek Lisans
University of Missouri - Rolla, Jeoloji & Jeofizik
Yüksek Lisans
University of Missouri - Rolla, Seramik Mühendisliği
Doktora University of Missouri - Rolla, Jeoloji & Jeofizik., 2000

 

Ömer Ündül

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Ömer ÜNDÜL
E-Postaundul@itu.edu.tr 
Telefon: 
Oda:  
Websitesi:https://akademi.itu.edu.tr/undul/Ömer-Ündül 
Araştırma Konuları: Uygulamalı Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi, Kaya Mekaniği
 Eğitim
Lisans İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1998
Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi, Jeoloji Müh. , 2001
Doktora İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2007

 

sunal

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Gürsel SUNAL
E-Postagsunal@itu.edu.tr
Telefon:
Oda:E 513
Websitesi:http://www.akademi.itu.edu.tr/gsunal
Araştırma Konuları:Yapısal Jeoloji, Metamorfik Jeoloji, Jeokronoloji (U-Pb, Pb-Pb, Rb-Sr), Paleotektonik
 Eğitim
Lisansİstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1994
Yüksek Lisansİstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
DoktoraUniversitat Tübingen, Yer Bilimleri, 2008