Maden Fakültesi Staj Esasları

Maden Fakültesi Bölümleri Lisans eğitiminde yapılması zorunlu olan Staj Çalışması’nın amaçları aşağıda verilmiştir:

  • Öğrenim boyunca alınan mesleki bilgilerin uygulamasını yerinde görmek ve uygulamalara katılmak,

  • Formasyonunu aldığı mühendislik dalı ile ilişkili mühendislik problemlerini ve çözümlerini takım çalışmalarının içinde yer alarak öğrenmek,

  • Mesleki etik çerçevesinde, elde edilen sonuçların toplumun yararına, yazılı ve sözlü olarak sunumu konusunda deneyim sahibi olmaktır.

Meslek yaşantımızın ilk adımları olan stajlar ;

  • Meslekle ilgili resmi ya da özel kurumların Fakültemize tahsis ettiği yerlerde,

  • Öğrencilerin kendi olanakları ile kabul yazısı getirdikleri ve staj komisyonunca uygun bulunan kurumlarda, 

  • Öğretim üyelerinin denetimi ve sorumluluğunda, arazi ve laboratuvar uygulamaları-çalışmaları şeklinde, 

yapılabilmektedir. Stajlar ile ilgili yönetmelik, başvuru ve değerlendirme formu ile çalışma raporu aşağıdaki linklerde verilmiştir.


 

5118 KB