JeolojiKlüp

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Kulübü, Jeoloji Mühendisliği'nin tanıtımı, jeolojiyi sevdirmek ve geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 1994 tarihinde Maden Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2003 yılında Kültür Sanat Birliği'ne bağlanmıştır. Jeoloji Mühendisliği Kulübü aracılığı ile öğrencilerin öğretim görevlileri ve dekan ile daha rahat iletişime geçmeleri sağlanmaktadır. Düzenlenen gezi ve seminerler ile bölüm öğrencilerinin birbirleriyle diyaloga geçmeleri ve öğrenilmiş olan teorik bilgilerin öğrenciler tarafından pratikte uygulanması amaçlanmaktadır.

Jeoloji Mühendisleri Odası ile öğrenci iletişimi sağlamak; jeoloji firmaları ile bağlantı kurarak öğrencilere staj imkânı sağlamak; ders notları, kitap ve bilgileri paylaşmak; geziler (sosyal ve kültürel) düzenlemek; mesleki paneller ve kariyer günleri düzenlemek, seramik ve gitar kursları düzenlemek kulübün faaliyetleri arasındadır.

Bunların yanı sıra uzaktan eğitim sürecinde kulüp öğrencilerini bir araya getirebilmek ve bölüme yeni başlayan öğrencilerin okula alışma problemlerini giderebilmek için çevrimiçi etkinliklerini hız kesmeden sürdürmekte. Düzenli olarak her hafta yaptıkları akademik ve sektör konulu çevrimiçi söyleşiler, belgesel gösterimleri, her hafta cuma günü Instagram sayfalarını bir mezunu bıraktıkları ve size kendi hikayesini anlattığı 'takeover' etkinliği ve mentorluk programı ile bilgi ve tecrübeleri artırmakta.


jmk web sitesi