Bitirme Çalışması

Madde 15- Öğrencinin, mezun olmadan önce istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren bir bitirme çalışması yapması zorunludur. Bitirme çalışması, öğretim planlarında sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır. Öğrenci istediği ve bitirme çalışmasının yürütücüsü uygun gördüğü taktirde, bitirme çalışması İngilizce hazırlanabilir. Bitirme çalışmasının İngilizce hazırlanıp başarılması durumunda, bitirme çalışması ile ilgili kredi, % 30 İngilizce öğretim kapsamında kabul edilebilir.

Bitirme çalışması konularının öğrencilere dağıtımı, İTÜ Senato Esaslarında gösterilen koşullara göre daha önceki yarıyıllarda da yapılabilir. Sekizinci yarıyılda bitirme çalışması alamayan öğrenciler, bunu izleyen bir sonraki yarıyılda da bitirme çalışması alabilirler. Bitirme Çalışmasıyla ilgili hususlar, Fakülte Kurullarının görüşleri alınarak İTÜ Senatosunca hazırlanacak esaslarla belirlenir.